<div align="center"> <h1>Ostrze i Gwiazdy</h1> <h3>Wszystko o Sadze Baldurs Gate</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://oig.bgif.netarteria.info/index.php" rel="nofollow">http://oig.bgif.netarteria.info/index.php</a></p> </div>